Q Marzeniom

O fundacji

nasze działania

Fundacja Q Marzeniom działa na rzecz dzieci, które znalazły się na niesprawiedliwym starcie, o których przyszłości często decyduje miejsce zamieszkania, język, wykształcenie rodziców i inne niezależne od nich czynniki.

Fundacja to również szeroki system wsparcia w aspekcie zawodowej aktywizacji kobiet i przeciwstawiania się stereotypowej dyskryminacji płci. Fundacja powstała w marcu 2020 roku. Jej założycielką i fundatorką jest Magdalena Mucha, wnuczka śp. Heleny Buli - nauczycielki o wielkim sercu, działaczki społecznej, która nie tylko dzieliła się wiedzą, ale pomagała i wspierała słabszych.

misja, wizja

Wdrażamy systemy wsparcia w sprawiedliwym dostępie do edukacji dla najmłodszych oraz wyrównywania proporcji społecznych, zmieniając standard życia i sposób postrzegania kobiet.

rozwój i edukacja najmłodszych

Duży odsetek dzieci osiąga gorsze wyniki w nauce z uwagi na czynniki, na które one same nie miały i nie mają wpływu. Dzieci te odgórnie znalazły się na nierównym starcie, co w konsekwencji przekłada się również na przebieg ich edukacji.

Istnieje duże ryzyko, że bez odpowiedniej ingerencji specjalnych podmiotów (wśród nich fundacji), dystans między nimi a rówieśnikami wraz z upływem czasu będzie się zwiększał. Wierzymy, że ograniczenie segregacji dzieci o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, przyczyni się do zapewnienia im równych szans rozwoju.

Celem naszych działań jest odkrywanie i pielęgnowanie talentów podopiecznych. Wszystkie dzieci zasługują na takie same możliwości rozwoju najważniejszych umiejętności niezbędnych do życia

aktywizacja zawodowa kobiet

Wciąż i niezmiennie z przewagą wykorzystujemy potencjał tylko połowy populacji. Szklany sufit, przez który nie mogą przebić się kobiety w biznesie i w strukturach społecznych niestety wciąż daje o sobie znać.

Fundacja Q Marzeniom otacza kobiety swoim parasolem porad i szeregiem narzędzi namacalnej pomocy. To fachowa wiedza, siła i motywacja. Fundacja towarzyszy kobietom w chwilach trudnych i tych, które wspólnie nazwiemy sukcesem.

Wierzymy, że wspólnie uda nam się wytyczyć drogę na szczyt!

aktualne potrzeby lokalne

Powołanie fundacji zbiegło się z wybuchem pandemii COVID-19 w Polsce. Nie sposób było przejść wobec tego obojętnie. Zarząd fundacji podjął niezwłoczną decyzję o odstępstwie od przyjętych reguł i otworzył organizacji równoległą furtkę reagowania na tego typu, nieprzewidywalne zdarzenia.

Utworzona na Facebooku grupa dyskusyjna Pomoc Coronavirus Częstochowa zaledwie w ciągu kilku dni skupiła wokół siebie kilka tysięcy mieszkańców. Obecnie stanowi blisko 14 tysięczne centrum dowodzenia, którego podstawowym celem jest doposażenie placówek medycznych i służb ratunkowych w niezbędne środki ochrony osobistej.

Zarząd Fundacji

Monika Dłubis - Prezes Zarządu
Justyna Szczepanowska Mały - Członek Zarządu

Rada Fundacji Q MARZENIOM:
Marzena Janik
Joanna Górna
Urszula Krysińska

Fundacja wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmiot wpisany także do Rejestru Przedsiębiorców.

Organ sprawujący nadzór: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezydenta Miasta Częstochowy

Wykonanie: BRIVAL