Czym jest reportaż?

Reportaż to nic innego jak osobiste opowiadania autora dotyczące konkretnego tematu. Warto podkreślić, że nie istnieją sztywne normy określające to, w jaki sposób powinien on być przygotowany i w jakiej formy udostępniony szerszej publiczności. Ważne, by przyjęta przez autora formuła pozwoliła na przekazanie możliwie najwierniejszego opisu danego problemu, wydarzenia lub osoby. Cechy reportażu jako gatunku to bezstronność, rzetelność przedstawienia informacji oraz ciekawe przedstawienie tematu, tak by była ona dla odbiorcy źródłem przydatnych wrażeń i oczywiście wiedzy.  Niezależnie od przyjętego formatu autor stara się być najbliżej wydarzeń, dążąc do tego by przybliżyć je odbiorcom.

Pierwszym krokiem do realizacji tego procesu jest zebranie materiałów, następnie interpretacja obserwowanego wydarzenia a następnie próba przybliżenia go odbiorcom. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od materiału dokumentalnego, reportaż realizowany jest najczęściej w postaci krótkiej formy o informacyjnych charakterze. Dokument zaś jest dłuższy i wzbogacony o artystyczną  wizję jego autora.

Tak się składa, że tajniki tworzenia reportaży poznaje młodzież uczestnicząca w realizowanym przez nas projekcie. Zobaczcie jak wyglądały zajęcia z trenerami!