Znamy wyniki ewaluacji projektowej!

Po zakończeniu warsztatów z zakresu tworzenia reportażu przygotowaliśmy ankietę podsumowującą. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak uczestnicy oceniają poziom swojej wiedzy z zakresu tworzenia reportaży, na ile czuli się gotowi do przygotowania swoich własnych materiałów projektowych i na ile pewnie przystąpią do tworzenia kolejnych materiałów tego typu.

Ponieważ koniec projektu „Odkrywamy naszą małą ojczyznę” przypadł na czas nauki zdalnej w szkołach spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym, przygotowaliśmy ankietę online i udostępniliśmy ją szkołom biorącym  udział w projekcie. Łącznie w badaniu wzięło udział 222 uczniów szkół podstawowych w Łaźcu, Blachowni i Konopisk i Huty Starej B. Ankieta miała charakter anonimowy i obejmowała uczniów z klas od 4 do 8.

Zapytaliśmy uczniów czy w trakcie zajęć poznali nowe urządzenia wykorzystywane w codziennej pracy dziennikarza i operatora tj. dron, aparat, kamera czy mikrofon. Zdecydowana większość czyli 82,9% potwierdziła, że w trakcie warsztatów pracowała na sprzęcie na co dzień wykorzystywanym przez profesjonalistów.

61,3% respondentów potwierdziła, że wykłady prowadzone w ramach projektu poszerzyły ich wiedze z zakresu tworzenia reportaży, a 53,4% oceniło poziom swojej wiedzy na pozwalający samodzielnie udokumentować lokalne wydarzenie. Do tego zadania 63,5% użyłoby właśnie swojego telefonu komórkowego, a 16,7% aparatu fotograficznego.

Kolejne pytanie potwierdziło jak znacząca rolę odgrywa Internet w życiu młodych ludzi. Tam właśnie 76,4 % skierowałoby swoje kroki w poszukiwaniu informacji potrzebnych do nakręcenia reportażu. 43,4 % szukałaby w telefonie, a 33% wykorzystałaby do tego komputer.

Najbardziej interesujące w procesie tworzenia reportaży według prawie połowy 47,7 % uczestniczących w projekcie uczniów jest nagrywanie materiału. Wszelkie prace po nakręceniu materiału roboczego, a więc obróbka i montaż wydały się najbardziej interesujące dla 24,8% dzieci. Natomiast pierwszy etap czyli szukanie pomysłu na reportaż było najbardziej inspirujące dla 22,9% pytanych.

Młodzież oceniła, że podczas trwania warsztatów najciekawsze były panele obejmujące nagrywanie materiału (39,8%) i zajęcia edukacyjne w kinie połączone z seansem filmowym (39,3%). Zajęcia warsztatowe z zakresu tworzenia reportażu i pracy filmowej doceniło 28,4% uczestników. Daje nam to odpowiedź, że największym zainteresowaniem młodzieży biorącej udział w warsztatach cieszyło się praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Być może wśród tej grupy uczniów są przyszli reżyserzy i montażyści filmowi.

Używanie aparatu i kamery w telefonie nie stanowi dla współczesnej młodzieży problemu. Są świetnie zorientowani w technologicznych możliwościach swoich smartfonów. Jednak znalezienie tematu, nakręcenie materiału filmowego i zmontowanie go w taki sposób, żeby tworzył ciekawy reportaż okazało się dla nich już wyzwaniem. Z otwartością przyjęli proponowane przez trenerów wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne czego efektem są pierwsze ich autorstwa reportaże. Zdecydowanie warsztaty przyczyniły się do  wzrostu wiedzy z zakresu jak wykorzystywać dostępne narzędzia takie jak Internet, telefon komórkowy czy aparat fotograficzny i zachęciły młodzież do kreatywnej pracy.