Nasza Mała Ojczyzna – konferencja podsumowująca projekt

17.12.2021r w szkole podstawowej w Starej Hucie B odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Odkrywamy naszą małą Ojczyznę”. Konferencja rozpoczęła się od szybkiego przybliżenia ogólnych założeń projektowych oraz przedstawienia wniosków oraz osiągniętych rezultatów. Prowadzący przypomniał o tym, że  podjęte dotychczas działania miały na celu przede wszystkim rozszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu dziennikarstwa, podwyższenie stopnia zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz zacieśnienie relacji lokalnych. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło podnieść świadomość młodzieży dotyczącą tego, w jakim miejscu żyje oraz dorasta. Przedstawione na konferencji materiały filmowe pokazały, że uczniowie są związani emocjonalnie ze swoją najbliższą okolicą. To właśnie tam spędzają swój wolny czas, podejmują różne aktywności oraz uczestniczą w lokalnych inicjatywach.

W trakcie trwania warsztatów filmowych i reportażowych uczniowie nie tylko zdobyli teoretyczną wiedzę z zakresu tworzenia materiałów filmowych, ale mieli szansę spróbować własnych sił w zakresie praktycznej realizacji nagrań oraz montażu materiału. Konferencja podsumowująca okazała się szansą na to, by po kilku miesiącach pracy podziwiać wyniki swoich starań. Kulminacyjnym momentem konferencji okazała się bowiem prezentacja przygotowanych nagrań, które udostępnione zostały na kanałach dziennikarskich na YouTube.

Format nagrań

Jako organizatorom bardzo zależało nam na tym, by projekt pozwolił odkryć uczestnikom swoje mocne strony i pozwolił umiejętnie je wykorzystywać. Mieliśmy świadomość tego, że wystąpienia przed kamerą mogą okazać się stresujące, dlatego nie narzucaliśmy konwencji nagrań. Uczniowie zostali zachęceni do tego, by wykorzystać formaty, narzędzia i pomysły, z którymi będą czuć się komfortowo. Na zaprezentowanych nagraniach widać szeroki przekrój najróżniejszych zachowań i reakcji na kamerę oraz mikrofon. Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że przełamanie samego siebie zdecydowanie zostało dzięki temu projektowi osiągnięte. Warto podkreślić, że w  grupie projektowej znaleźli się zarówno uczniowie, którzy chętnie występowali przed kamerą oraz tacy, którzy z przyjemnością podjęli się wykonania działań po jej drugiej stronie. Podział na role doskonale dał się zaobserwować w trakcie prezentowania nagrań. Przyjęły one bowiem różne formaty: od sond grupowych, poprzez filmiki pozbawione wypowiedzi do nagrań powstałych w oparciu o konkretną fabułę i zamysł reżyserski.

Link do transmisji z konferencji:
https://www.facebook.com/QMarzeniom/videos/342496217230429

Już wkrótce do wszystkich uczestników warsztatów trafią certyfikaty uczestnictwa w projekcie.