Mikołajki w SP w Hucie Starej B

Słodkie paczki dla najgrzeczniejszych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Starej B. Wszystko wskazuje na to, że tutaj wszystkie dzieci do takich należą… W każdym razie nasz fundacyjny Mikołaj na brak pracy nie narzekał. ☺️

Uśmiechy i radość, którą otrzymaliśmy od wszystkich obdarowanych, utwierdzają nas w przekonaniu, że młode pokolenie to nasza przyszłość i siła. Zawsze będziemy stać na straży wspierania młodych talentów oraz wyrównywania szans w dostępie do edukacji i szeroko rozumianego dobrostanu i szczęścia.

Liczba przekazanych paczek: 130
Wartość akcji: 1300 zł