Roztańczone zimowisko

Celem naszej Fundacji jest wspieranie i rozwój dzieci. Podczas tegorocznych ferii zimowych, udało nam się sfinansować udział, bardzo zdolnej dziewczynki w Roztańczonym Zimowisku. Te kilka dni, pozwoliło jej na wypoczynek, zwiedzanie, a także, to co kocha najbardziej: taniec. Mamy nadzieje, że w przyszłości, będziemy mogli realizować takie projekty, na większą skalę.

Łączn wartość dofinansowania: 1699 zł
Przekazana kwota pokryła koszt zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz organizacji wyjazdu do Zakopanego uczestniczki
Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego Splot Częstochowa.
Termin wyjazdu: 19.02.2022r.