Warsztaty w SP w Łaźcu

Pierwsze spotkania w Szkole Podstawowej w Łaźcu za nami!

Warsztaty z uczniami klas IV -VIII przeprowadzane w ramach projektu pt. „Odkrywamy naszą Małą Ojczyznę” poprowadził Pan Tomasz Stala. Głównym założeniem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy na temat tworzenia filmów, nauczenie ich, jakie działania należy podjąć przed nakręceniem dokumentu oraz podkreślenie istoty współpracy w grupie.  Dzieci pracowały metodą projektu, szukając dobrego tematu do nakręcenia filmu dokumentalnego, a potem wspólnie napisali scenariusze do swoich projektów. Efekty ich pracy będą widoczne po zakończonych działaniach projektowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.