Jowes

Seminarium CSR – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU pn. ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE!

Dziękujemy za zaproszenie na Seminarium CSR – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU pn. ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE! Wydarzenie zostało zorganizowane przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz partnerów wydarzenia: Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Spotkanie okazało się doskonałą okazją do tego, by spotkać się w gronie władz Urzędu Miasta Częstochowy, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, świata nauki, przedsiębiorców lokalnych oraz przedstawicieli otoczenia biznesu. Nic więc dziwnego, że nie zabrakło przestrzeni do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.