SŁODKI PĄCZEK W STOWARZYSZENIU HOSPICJUM DAR SERCA

Od samego początku działalności Fundacji współpracujemy na wielu płaszczyznach ze Stowarzyszeniem Hospicjum Dar Serca. Dla podtrzymania tłustoczwartkowej tradycji poszliśmy do hospicjum ze słodkim poczęstunkiem. Przy kawie, pączkach i faworkach rozpoczęła się miła rozmowa, która przerodziła się w żywiołową dyskusję na temat potrzeb podopiecznych hospicjum jak i samego stowarzyszenia, które obecnie jest w trakcie generalnego remontu. Wspieramy wszystkie działania Dar Serca bo dobrze wiemy jak bardzo potrzebne jest to miejsce dla pacjentów, ze względu na różnorodną pomoc jaką tam otrzymują. Zarówno personel jak i podopieczni zostali poczęstowani przez nas gorącym pączkiem w tłusty czwartek.